Fonty (Czcionki) na życzenie

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zaprojektować nowy font lub dostosować posiadany przez niego do specyficznych potrzeb. Możemy to zrobić poprzez np.: Polonizację, uzupełnienie niestandardowymi znakami i symbolami, zmianę grubości lub pochylenia i wiele innych operacji graficznych. Opracowania mogą dotyczyć zarówno aspektów graficznych jak i technologicznych (np. dodanie hintingu lub jego usunięcie) oraz programistycznych.